Hotline: 0903.506.977

Bất Động Sản Nổi Bật

Chào bán siêu phẩm B2-91 lô 31

Giá bán: TL
 • Diện tích 0 m2
 • Vị trí B2-91
 • Hướng ĐN
 • Đường 7m5

Chào bán siêu phẩm B2-18 lô 36

Giá bán: TL
 • Diện tích 0 m2
 • Vị trí B2-18
 • Hướng ĐN
 • Đường 7m5

Chào bán siêu phẩm B2-110 lô 115

Giá bán: 2.35 tỷ
 • Diện tích 129 m2
 • Vị trí B2-110
 • Hướng TN
 • Đường 7m5

Chào bán siêu phẩm B2-106 lô 65

Giá bán: 2.5 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-106
 • Hướng TN
 • Đường 7m5

Chào bán cặp siêu phẩm Đường 10m5 B2- 55 lô 4x - 4x

Giá bán: TL
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-55
 • Hướng TB
 • Đường 10m5

chào bán siêu phẩm đối lưng đường 10 B2-87 lô 105

Giá bán: 2 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-87
 • Hướng ĐN
 • Đường 7m5

Cần ra đi nhanh B2-107 lô 2, gần sát góc, đường thông

Giá bán: 2.68 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-107
 • Hướng ĐB
 • Đường 7m5

Cần bán nhanh B2-34 lô 8 điện âm, sạch đẹp

Giá bán: 2.28 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-34
 • Hướng TB
 • Đường 7m5

Cần bán nhanh lô đối lưng trục chính Nguyễn Phước Lan B2-108 lô 55

Giá bán: 2.26 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-108
 • Hướng TN
 • Đường 7m5

Cần ra đi nhanh B2-107 lô 4 đường thông

Giá bán: 2.67tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-107
 • Hướng ĐB
 • Đường 7m5

Cần bán nhanh lô đối lưng đường 10 B2-21 lô 46

Giá bán: 2.6 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-21
 • Hướng ĐN
 • Đường 7m5

Cần ra đi nhanh B2-107 lô 13 đường thông

Giá bán: 2.5 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí b2-107
 • Hướng ĐB
 • Đường 7m5

Chào bán siêu phẩm gần ngã tư trục thương mại B2-110 lô 115

Giá bán: 2.160 tỷ
 • Diện tích 129 m2
 • Vị trí B2-110
 • Hướng TN
 • Đường 7m5

chào bán siêu phẩm đối diện trường học B2-110 lô 60

Giá bán: 2.040 tỷ
 • Diện tích 125 m2
 • Vị trí B2-110
 • Hướng TN
 • Đường 7m5

chào bán siêu phẩm đối lưng đường 10 B2-87 lô 67

Giá bán: TL
 • Diện tích 100 m2
 • Vị trí B2-87
 • Hướng ĐN
 • Đường 7m5
0903 506 977
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG